CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARI - PESCU S. MIHAI - Evaluator Constanta

Evaluator Constanta - CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARI - PESCU S. MIHAI -

Evaluator ConstantaCa structură profesioanală, firma noastra dispune de specialişti în evaluarea societăţilor comerciale, jurişti, ingineri mecanici, ingineri constructori şi ecomomişti, cu o bogată experienţă în economia industriei, a agriculturii, în domeniul fiscal sau bancar.Specializările evaluatorilor autorizaţi din cadrul firmei noastre acoperă întreg spectrul evaluării, respectiv proprietăţile imobiliare, bunurile mobile, active financiare şi întreprinderi. În procesul evaluării suntem în permanenţă la curent cu noutăţile din domeniu şi aplicăm cele mai noi standarde, proceduri şi metodologii elaborate de către ANEVAR, precum şi prevederile actelor normative cu implicaţie în domeniul evaluării.

Actele necesare pentru evaluarea terenurilor sau garsonierelor :

- Act de proprietate;

- Încheiere de intabulare;

- Extras de carte funciară pentru informare;

- Memoriu tehnic cadastru;

- Plan de amplasament și delimitare;

- Fișa bunului imobil;

- Releveu apartament;

- Copie carte de identitate client;

 Servicii oferite :

- Evaluări proprietăţi imobiliare rezidenţiale;

- Evaluări proprietăţi imobiliare comerciale;

- Evaluări întreprinderi;

- Evaluări bunuri mobile;

- Evaluări necorporale;

- Evaluare de proiecte de investiţii;

- Evaluare de portofolii bancare;

- Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural-istoric;

Localizare CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARI - PESCU S. MIHAI
Galerie Evaluator Constanta