Cadastrul

Cadastrul reprezinta sistemul unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul tarii, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale, indiferent de destinatia lor sau de proprietar.

CADASTRUL GENERAL are urmatoarele caracteristici :

 • este obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren ;
 • este unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic, atat pentru utilizator ,cat si pentru beneficiar ;
 • este dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente ;
 • este general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale ;
 • este obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, si pentru toate institutiile care gestioneaza bunuri imobile ;
 • are caracter istoric, pentru ca tine seama de legislatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietatii, care diferenteaza o societate de alta ;
 • este perfectibil, pentru ca ofera posibilitatea folosirii mijloacelor de automatizare a proceselor de culegere si prelucrare a datelor, de obtinere a documentelor finale si de intretinere, prin crearea sistemului informatic cadastral.

ROLUL CADASTRULUI GENERAL :

 • identificarea proprietatilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si carti funciare ;
 • determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei bunuli imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala ;
 • stabilirea categoriei de calitate a terenurilor, tinand seama de lucrarile de amenajare existente sau necesare, de bonitatea solurilor si a categoriilor de folosinta, de posibilitatea mecanizarii pentru lucrarile specifice ;
 • identificarea resurselor funciare si intocmirea materialului documentar necesar introducerii sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ;
 • furnizarea elementelor calitative necesare evaluarii bunurilor imobile.

NECESITATEA CADASTRULUI :

Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice moment , date reale si complete referitore la bunurile imobile.

ANPC - Solutionarea alternativa a litigiilor ANPC - Solutionarea online a litigiilor